بهره مندی از ظرفیت حامیان اعتباری در مسیر ایجاد و توسعه مشاغل خرد و خانگی محور گفتگوی دره زرشکی دبیر استان یزد و مهری‌نژاد مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع بود.دره زرشکی با بیان توضیحاتی در خصوص کارآفرینی اجتماعی با همراهی الگوی تعالی اجتماعی رسالت گفت: در نهاد مردمی رسالت بستر و ظرفیت لازم جهت حضور حامیان اعتباری در راستای ایجاد مشاغل خردوخانگی فراهم است و با حضور حامیانی همچون شرکت آهن و فولاد ارفع می توان به اقتصاد پایدار کشور و تقویت اقتصاد مقاومتی کمک شایانی کرد.مهری‌نژاد مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع گفت: این شرکت یکی از حامیان اعتباری در استان یزد است که با بیش از 1500نفر نیروی انسانی در حوزه تبدیل گندله به آهن اسفنجی و تبدیل به شمش فولاد فعالیت دارد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!