عباس زاده دبیر نهاد مردمی رسالت استان در گفتگو با دبیرکل کشوری جبهه مردمی گام دوم انقلاب اسلامی به معرفی نهاد مردمی رسالت و سازمان های رهیاری پرداخت و موضوع کارآفرینی اجتماعی رسالت را با محوریت سازمان های حامی تشریح و نمونه های واقعی عملیاتی شده در استان را معرفی کرد. وی همچنین به انجام امور در الگوی تعالی اجتماعی رسالت توسط خود مردم نیز اشاره کرد. درادامه عارف آمادگی سازمان مطبوع خود را به عنوان سازمان حامی درراستای پیاده سازی الگوی تعالی اجتماعی رسالت اعلام کرد و خواستار شکل گیری کانون همیاری اجتماعی در راستای تحقق اهداف معین شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!