دبیر استان با حضور در شرکت فولاد نگین اردکان و در گفتگو با فقیهی مدیرعامل این شرکت به معرفی نهاد مردمی رسالت پرداخت. دره زرشکی”هرخانه یک کارخانه “و “هر عضو یک مربی” را از جمله رویکردهای اعضای کانون های همیاری اجتماعی برشمرد و گفت: در نهاد مردمی رسالت بر توانمند شدن، خودکفایی و خودگردانی اعضا تاکید شده است. وی همچنین در خصوص نحوه عرضه نقدی و اقساطی محصولات در سامانه ام بازار توضیحاتی بیان کرد. در ادامه فقیهی تعداد کارکنان این شرکت را بالغ بر 140نفر برشمرد و با ابراز خرسندی از عملکرد سازمان های رهیاری و نقش آنها در تحقق اهداف این نهاد خواستار شکل گیری کانون همیاری اجتماعی شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!