عباس زاده دبیر استان در دیدار با رضایی تبریزی مدیرکل صداوسیمای آذربایجان شرقی جنس فعالیت های سازمان های رهیاری نهاد مردمی رسالت را مردمی خواند و گفت: هدف ما تحقق سبک بهتر کار و زندگی برای اعضای کانون های همیاری اجتماعی است. وی با بررسی شیوه های همراهی دو مجموعه به بیان پیشنهاداتی در خصوص چگونگی ارتباط سازنده با این سازمان پرداخت. در ادامه رضایی با ابراز خرسندی از فعالیت های دبیرخانه نهاد مردمی رسالت خواستارشکل گیری کانون همیاری اجتماعی جهت کارکنان این سازمان شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!