قصری دبیر نهاد مردمی رسالت استان و سعادت مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان در خصوص نحوه تعامل دو مجموعه گفتگو کردند. قصری با اشاره به عملکرد سامانه های نهاد مردمی رسالت، نحوه عضویت در ام رسالت را تشریح و مطالبی در خصوص خدمات غیرحضوری سازمان رهیاری بانک قرض الحسنه رسالت بویژه نظام پرداخت وام قرض الحسنه بدون کارمزد بیان کرد. سعادت با قدرانی از عملکرد دبیرخانه استان گفت: بانکداری بدون شعبه و پرداخت وام بدون کارمزد، گامی بزرگ از سوی بانک قرض الحسنه رسالت است و خواستار عضویت در ام رسالت و بهره مندی کارکنان این مجموعه از فعالیت سامانه های نهاد شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!