اشتغال خرد و خانگی محور گفتگوی اعضای دبیرخانه استان سمنان با عبدالهی مسئول بسیج سازندگی شهرستان سرخه شد. شیدایی رهیار محدوده سرخه اشتغال خرد را فصل مشترک همکاری دو مجموعه عنوان و کارآفرینی اجتماعی با محوریت سازمان های حامی را تشریح کرد.عبدالهی نیز با تشریح فعالیت های سازمان بسیج سازندگی، نهاد مردمی رسالت را پربرکت خواند و خواستار همکاری بیشتر شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!