طالبی دستیار دبیر استان و مرادی رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در محل این دانشگاه، همکاری دو مجموعه را در دستور کار قرار دادند. طالبی در این گفتگو به هسته های کارآفرینی اجتماعی که در استان شکل گرفته اشاره وبر اهمیت همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی تاکید کرد. در ادامه مرادی با قدردانی از فعالیت های دبیرخانه نهاد مردمی رسالت در استان گفت: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از کارآفرینی اجتماعی و فعالیت در این حوزه حمایت می کند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!