طوسی مدیرکل کمیته امداد کردستان در دیدار با نیکوپناه دبیر نهاد مردمی رسالت استان گفت: بکار گیری الگوی تعالی اجتماعی رسالت باعث ایجاد اشتغال برای مددجویان کمیته امداد استان شده است. در این دیدار که در خصوص تعامل و همکاری هرچه بیشتر و ایجاد کارگروه در خصوص پرداخت وام های قرض الحسنه جهت خرید پنل های خورشیدی به مددجویان گفتگو شد، مدیرکل کمیته امداد استان از همکاری دبیرخانه نهاد مردمی کردستان در جهت سرعت بخشیدن در ایجاد اشتغال های خردو خانگی قدردانی کرد و گفت: تعامل بین این دو مجموعه مایه دلگرمی هرچه بیشتر در ایجاد اشتغال برای مددجویان استان شده است.نیکوپناه نیز ضمن تشریح کارو کسب های خرد و خانگی در قالب الگوی تعالی اجتماعی رسالت و ایجاد بستری مناسب در راستای تفاهم نامه پنل های خورشیدی اعلام آمادگی و پذیرای مددجویان در این رشته شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!