راهبر نهاد مردمی رسالت  در سفر به استان قم از  شرکت تولید موتور برقی آرام سیکلت ما دو نفر بازدید و با ابوطالبی مدیرعامل این شرکت در خصوص نحوه تعامل دو مجموعه گفتگو کرد.

محمدحسین حسین زاده با استقبال از فعالیت های این شرکت، شرایط همکاری دو مجموعه را مساعد دانست و بر حمایت سازمان های حامی از فعالیت های آرام سیکلت ما دو نفر تاکید کرد و افزود: در آینده ای نزدیک و با انعقاد تفاهم نامه، سامانه ام بازار بستری مناسب برای عرضه محصولات این شرکت خواهد بود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!