راهبر نهاد مردمی رسالت از پژوهشگاه استاندارد و آزمایشگاه های فنی تخصصی سازمان ملی استاندارد بازدید کرد.محمدحسین حسین زاده در حاشیه این بازدید در گفتگو با مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به نظام پرداخت وام قرض الحسنه بدون کارمزد برای اولین بار در کشور اشاره کرد و گفت: این مُهم در بانک قرض الحسنه رسالت عملیاتی شده است.وی بانک قرض الحسنه رسالت را نخستین بانک بدون شعبه در کشور دانست و افزود: مشتریان این بانک می توانند بدون محدودیت های جغرافیایی و در هر زمانی از شبانه روز در بستر سامانه ها و نرم افزارهای این بانک از خدمات قرض الحسنه برخوردار شوند.حسین زاده به نحوه تعامل بانک قرض الحسنه رسالت و سازمان ملی استاندارد ایران اشاره کرد و اظهارداشت: کارکنان این سازمان می توانند از سامانه های نهاد مردمی رسالت بهره مند شوند.دراین گفتگو مقرر شد با انعقاد تفاهم نامه، کارکنان سازمان ملی استاندارد عضو سامانه ام رسالت شوند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!