با گسترش همکاری دبیرخانه نهاد مردمی رسالت استان و شرکت ملی حفاری خوزستان، کارکنان این شرکت از وام قرض الحسنه بدون کارمزد بهره مند می شوند. قصری دبیر استان درگفتگو با طباطبایی مدیر تعاونی کارکنان ملی حفاری نقش سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت را تشریح کرد. وی با اشاره به خدمات غیرحضوری سازمان رهیاری بانک قرض الحسنه رسالت، عملیاتی شدن نظام پرداخت وام قرض الحسنه بدون کارمزد را اتفاقی مهم در نظام بانکی خواند و گفت: اعضای نهاد مردمی رسالت می توانند از طریق سامانه ام رسالت از این وام بهره مند شوند. قصری همچنین نحوه خرید نقد واقساطی کالا از سامانه ام بازار جهت رفاه کارکنان ملی حفاری را تشریح کرد که مورد استقبال طباطبایی واقع شد. در پایان این جلسه طباطبایی با قدردانی از فعالیت سازمان های رهیاری، بانکداری بدون شعبه و پرداخت وام بدون کارمزد را گامی بزرگ از سوی سازمان رهیاری بانک قرض الحسنه رسالت برشمرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!