رهیار املش در جلسه ای با حضور مدیران فرمانداری، سپاه و امام جمعه این شهرستان، الگوی تعالی اجتماعی رسالت و اهداف این الگو برای حمایت و توسعه کار و کسب های خرد و خانگی را تشریح کرد.وی به فعالیت هسته های کارآفرینی اجتماعی در استان اشاره کرد وگفت: با همراهی الگوی تعالی اجتماعی رسالت می توان در روستاها به توسعه کارو کسب های خرد پرداخت و درحوزه هایی همچون دامداری، خیاطی و… به فعالیت پرداخت. اعضای این جلسه با استقبال از این الگو وعملکرد سازمان های رهیاری خواستار عضویت در نهاد مردمی رسالت شدند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!