سالاروند رهیار بروجرد با حضور در جمع کارکنان اورژانس این شهرستان به تشریح فعالیت سازمان های رهیاری پرداخت. وی با معرفی انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی به عنوان یک نهاد حمایتی گفت: هدف سازمان های رهیاری تحقق سبک بهتر کارو زندگی اعضای کانون های همیاری اجتماعی با بهره گیری از سه مولفه همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی است.در پایان این دیدار مقرر شد با شکل گیری کانون همیاری اجتماعی برای کارکنان اوژانس بروجرد همکاری دو مجموعه گسترش یابد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!