شهردار تبریز از عملکرد نهاد مردمی رسالت در جهت توسعه و ایجاد کارو کسب های خرد و خانگی قدردانی کرد. حسین زاده راهبر نهاد مردمی رسالت در گفتگو با دبیری رییس شورای شهر و رییس شورای عالی استان ها و هوشیار شهردار تبریز، نهاد مردمی رسالت را مجموعه ای مردمی خواند که هدف خود را تحقق سبک بهتر کار و زندگی اعضای کانون های همیاری اجتماعی برگزیده است. وی با معرفی نقش سازمان های رهیاری در این نهاد گفت: سازمان رهیاری انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نخستین نهاد حمایتی مردمی در ردیف ۱۴ نهاد حمایتی دیگر کشور قرار گرفته است. حسین زاده رویکرد مجموعه را مردمی و دغدغه مندانه خواند و افزود: نهاد مردمی رسالت در حوزه کارآفرینی اجتماعی با هدف تولید در روستاها و شهرهای کوچک و مصرف در شهرهای بزرگ و نیز مهاجرت معکوس فعالیت دارد. در ادامه دبیری رییس شورای شهرتبریز و رییس شورای عالی استان ها و هوشیار شهردار تبریز با قدردانی از عملکرد دبیرخانه نهاد مردمی رسالت بویژه الگوی تعالی اجتماعی رسالت در مسیر توانمند شدن مردم در آذربایجان شرقی خواستار همراهی سازمان های رهیاری در مسیر گسترش و نوسازی ناوگان حمل و نقل مرکز استان شدند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!