فاطمی استاندار یزد در دیدار با حسین زاده راهبر نهاد مردمی رسالت از عملکرد و اقدامات این نهاد مردمی در استان قدردانی کرد.راهبر نهاد مردمی رسالت در سفر به استان یزد و در دیدار با استاندار با معرفی انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی به عنوان نخستین نهاد حمایتی مردنی در کشور گفت: این انجمن اخیرا از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ردیف 14نهاد حمایتی کشور قرار گرفته است. حسین زاده با بیان اینکه این مجموعه رویکرد مردمی و دغدغه مندانه دارد و در حوزه کارآفرینی اجتماعی با هدف تولید در روستاها و شهرهای کوچک و مصرف در شهرهای بزرگ و نیز مهاجرت معکوس فعالیت دارد، افزود: به طور یقین اشتغال های خرد چه به صورت خانگی و چه بصورت کار و کسب های کوچک باعث بهبود سبک زندگی و معیشتی خانواده ها می شود .در ادامه استاندار یزد با اشاره به دغدغه های خود در راستای ایجاد اشتغال برای خانواده های کم برخوردار، از عملکرد دبیرخانه نهاد مردمی رسالت و الگوها و اهداف آن بویژه همراهی راهبر نهاد مردمی رسالت در جهت ایجاد اشتغال در یزد قدردانی کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!