راهبر نهاد مردمی رسالت و نماینده مردم شهرستان میبد و تفت در مجلس شورای اسلامی در خصوص تقویت اقتصاد خانواده و کار وکسب های خرد در قالب کارآفرینی اجتماعی گفتگو کردند. پرداخت وام های کارآفرینی اجتماعی در مسیر الگوی تعالی اجتماعی رسالت به متقاضیان در سال گذشته و درشهرستان های میبد و تفت با حضور صنایع به عنوان سازمان های حامی از دیگر موضوعات این گفتگو بود. گفتنی است در این دیدار بر پرداخت وام قرض الحسنه در سال جاری به منظور تقویت اقتصاد خانواده و ایجاد و توسعه کاروکسب ها در قالب کارآفرینی اجتماعی تاکید شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!