در گفتگوی احمدی دبیر نهاد مردمی رسالت گیلان با اباذری رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر استان توانمندشدن اعضای انجمن های ترک اعتیاد با همراهی الگوی تعالی اجتماعی رسالت در دستور کار قرار گرفت.احمدی حمایت و توسعه اشتغال خرد و پایدار را یکی ازاهداف الگوی تعالی اجتماعی رسالت عنوان وشیوه های همراهی دو مجموعه را تشریح کرد. در ادامه اباذری با قدردانی از عملکرد موفق نهاد مردمی رسالت در راستای تحقق سبک بهتر کارو زندگی اعضا، اظهارامیدواری کرد با عضویت تمامی کارکنان مبارزه با مواد مخدر استان اقدامی هر چند کوچک نسبت به گسترش فرهنگ قرض الحسنه داشته باشیم. عضویت انجمن های ترک اعتیاد و چگونگی ایجاد اشتغال برای معتادان در حال درمان از دیگر موارد این جلسه بود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!