یونسی دستیار دبیر استان و بنیادی شهردار ساروق در خصوص نحوه بهره مندی کارکنان این سازمان از خدمات سامانه های نهاد مردمی رسالت گفتگو کردند. یونسی با اشاره به نقش سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت به نظام پرداخت وام قرض الحسنه بدون کارمزد در سازمان رهیاری بانک قرض الحسنه رسالت اشاره کرد. در ادامه بنیادی عملکرد سازمان های رهیاری و الگوی تعالی اجتماعی رسالت برای تحقق سبک بهتر کارو زندگی اعضای کانون های همیاری اجتماعی را قابل تقدیر دانست و خواستار گسترش تعامل بین دومجموعه شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!