پازهر رهیار آموزش عالی و عطارزاده قائم مقام جهاد دانشگاهی استان خوزستان همکاری دو مجموعه را در دستور کار قرار دادند. پازهر در این گفتگو به فعالیت های نهاد مردمی رسالت در چند ساله اخیر اشاره و بر اهمیت همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی تاکید کرد. در ادامه عطارزاده با قدردانی از فعالیت های دبیرخانه نهاد مردمی رسالت در استان، خواستارعضویت کارکنان این دانشگاه در ام رسالت شد. گفتنی است جهاددانشگاهی خوزستان با 300 نفر کارمند و اعضای هیات علمی از مراکز مهم دانشگاهی و علمی در استان محسوب می شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!