طالبی دستیار دبیر استان وعطایی شهردار منطقه یک ساری در محل دبیرخانه نهاد مردمی مازندران همکاری دو مجموعه را در دستور کار قرار دادند. طالبی در این گفتگو به هسته های کارآفرینی اجتماعی که در استان شکل گرفته اشاره وبر اهمیت همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی تاکید کرد. عطائی با قدردانی از فعالیت های دبیرخانه نهاد مردمی رسالت در استان گفت: شهرداری منطقه یک ساری از کارآفرینی اجتماعی و فعالیت در این حوزه حمایت می کند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!