قصری دبیر نهاد مردمی رسالت استان و سعادت فر مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه خوزستان در خصوص شیوه اجرایی تفاهم نامه بین دومجموعه گفتگو کردند. قصری با اشاره به عملکرد سامانه های نهاد مردمی رسالت، نحوه عضویت در ام رسالت را تشریح و مطالبی در خصوص خدمات غیرحضوری سازمان رهیاری بانک قرض الحسنه رسالت بیان کرد. سعادت فر با قدرانی از عملکرد دبیرخانه استان گفت: غیرحضوری بودن فعالیت این سامانه ها، دسترسی را برای اعضاء آسان تر کرده و رضایت بیشتری را به دنبال خواهد داشت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!