اهداف و ارکان الگوی تعالی اجتماعی رسالت محور گفتگوی صیدآبادی دبیرامور استان گلستان و احمدی لیوانی مدیر عامل شرکت توسعه و سرمایه گذاری هیرکانیا و ترکمن مال شد.صیدآبادی با بیان اهداف الگوی تعالی اجتماعی رسالت به نقش سازمان های رهیاری در تحقق این اهداف اشاره کرد و گفت: با عضویت در سامانه ام رسالت و شکل گیری کانون همیاری اجتماعی اعضا می توانند از دیگر سامانه های این نهاد از جمله خرید نقد و اقساط کالا در سامانه ام بازار بهره مند شوند. در ادامه مدیر عامل شرکت توسعه و سرمایه گذاری هیرکانیا و ترکمن مال گفت: با توجه به فعالیت سازمان های رهیاری خواستار همراهی همه جانبه با دبیرخانه نهاد مردمی رسالت در استان گلستان به جهت بهرمندی از سامانه های این نهاد هستیم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!