کاظمی دبیر نهاد مردمی استان و ترکی رهیار محدوده شهرکرد با شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر یانچشمه، در خصوص سبک بهتر کار و زندگی اعضای کانون های همیاری اجتماعی با بکارگیری مولفه هایی همچون همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی گفتگو کردند.کاظمی با اشاره به الگوی تعالی اجتماعی رسالت و کاروکسب هایی که در قالب این الگو در استان شکل گرفته، در خصوص هسته های کارآفرینی اجتماعی نیز مطالبی بیان کرد. در ادامه شهردار و اعضای شورای شهر یانچشمه با استقبال از این الگو، قول همکاری هر چه بیشتر جهت استفاده از این ظرفیت‌ها را دادند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!