در گفتگوی عباس زاده دبیرنهاد مردمی رسالت استان و جهانی فرماندار سراب، این فرمانداری خواستار پیاده سازی الگوی تعالی اجتماعی رسالت در شهرستان شد. عباس زاده با معرفی نهاد مردمی رسالت در خصوص کارآفرینی اجتماعی با محوریت سازمان حامی و نمونه های که در استان عملیاتی شده اشاره کرد. وی گفت: خوشبختانه در آذربایجان شرقی با الهام از الگوی تعالی اجتماعی رسالت حدود هزار هسته کار و زندگی شکل گرفته است. در ادامه جهانی با قدردانی از عملکرد دبیرخانه نهاد مردمی رسالت آمادگی خود را بعنوان سازمان حامی در راستای پیاده سازی الگوی تعالی اجتماعی رسالت در شهرستان سراب اعلام کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!