راهبر نهاد مردمی رسالت با حضور در جمع فعالین و بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاران منطقه آزاد ارس رسالت با معرفی سازمان های رهیاری و سامانه های این سازمان ها به پرسش و پاسخ و گفتگو با این فعالین پرداخت.

بنگاه های اقتصادی نیز با استقبال از عملکرد نهاد مردمی رسالت خواستار عضویت در ام رسالت و شروع تعامل با این نهاد شدند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!