میرمحمدی نماینده شهرستان های میبد و تفت در مجلس شورای اسلامی با حضور در محل دبیرخانه یزد و در گفتگو با دره زرشکی دبیر امور استان خواستار همراهی سازمان های رهیاری با هدف ایجاد اشتغال در این شهرستان ها شد.میرمحمدی با قدردانی از عملکرد دبیرخانه نهاد مردمی رسالت استان و حمایت حامیان قرض الحسنه در دوره قبل مجلس شورای اسلامی در شهرستان های تفت و میبد خواستار ادامه همکاری ها با هدف ایجاد کارآفرینی اجتماعی و بهره مندی از سامانه های نهاد مردمی رسالت شد.در ادامه دبیر امور استان یزد گفت: در سال جاری همچون سنوات قبل سبک بهتر کارو زندگی اعضای کانون های همیاری اجتماعی در قالب الگوی تعالی اجتماعی رسالت در دستور کار قرار دارد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!