دبیر امور استان در گفتگو با ماموستا عبدالرحمن مرادی امام جمعه اهل سنت کرمانشاه بر ترویج فرهنگ همیاری اجتماعی و قرض الحسنه در جامعه و بین مردم تاکید کرد.شهریار سعیدپور با اشاره به فعالیت های نهاد مردمی رسالت و الگوی تعالی اجتماعی رسالت در توسعه کار وکسب های خرد وخانگی افزود: این نهاد همچون سنوات گذشته تمامی تلاش و همت خود را برای گره گشایی از مشکلات مردم همچنین حمایت از تولید و اشتغال خرد بکار خواهد بست.در ادامه امام جمعه اهل سنت کرمانشاه گفت: نهاد مردمی رسالت سنت خداپسندانه قرض الحسنه را ترویج داده و در تحقق این امر مهم جدیت دارد.ماموستا عبدالرحمن مرادی با اشاره به عملیاتی شدن نظام پرداخت وام قرض الحسنه بدون کارمزد در بانک قرض الحسنه رسالت افزود: این مجموعه عملکرد خوب و مثبتی در راستای ترویج سنت قرض الحسنه و گره گشایی از مشکلات مردم دارد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!