نظری دستیار دبیرامور استان و محبی رهیار خرم آباد با معاون امور بانوان استانداری لرستان در خصوص بکارگیری وام قرض الحسنه درمسیر ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار گفتگو کردند. در این دیدار با اشاره بر کارآفرینی اجتماعی به عنوان یکی از اهداف سازمان های رهیاری بر همراهی الگوی تعالی اجتماعی رسالت برای ایجاد اشتغال زنان بی سرپرست در شهرستان های لرستان تاکید شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!