پیشخوان مجازی رسالت

مشتریان گرامی:

بانک قرض الحسنه رسالت به عنوان اولین بانک بدون شعبه کشور با عملیاتی کردن پیشخوان مجازی رسالت ارائه خدمات بدون نیاز مراجعه به شعبه را برای مشتریان فراهم کرده است. پیشخوان مجازی رسالت سامانه مجازی مدیریت درخواست های مشتریان است و اعضا می توانند بدون محدودیت زمان و مکانی از طریق ورود به این سامانه، خدمات مورد نیاز خود را درخواست دهند. بعد از ثبت درخواست مشتریان، مطالبات آنها در سریع ترین زمان ممکن توسط کارکنان بانک پاسخ داده می شود.

پشتیبانی 24 ساعته : 4747 (021)

نحوه فعالسازی کیف پول الکترونیکی

نحوه دریافت رمز کارت

نحوه دریافت رمز اینترنت بانک و همراه بانک

امکانات سامانه پیشخوان مجازی رسالت

فعالسازی و رمز مجدد

منسیتلرکنتشسلرنتذاظسیتنلر

غیرفعال سازی

منسیتلرکنتشسلرنتذاظسیتنلر

صدور رسالت کارت

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.

صدور رمز اول/ دوم کارت

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.

درخواست کارت مجازی

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.

تغییر سپرده متصل به کارت

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.

واریز مانده کارت هدیه منقضی

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.

مسدودی کارت

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.

رفع مسدودی کارت

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.

رفع سوء اثر چک

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.

صدور دسته چک

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.

ساتنا

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.

تغییر سقف انتقال وجه

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.

معرفی وام

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.

تغییر سپرده جهت کسر اقساط

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.

اصلاح اقساط پرداختی

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.

اصلاح اقساط پرداخ
برآورد تسهیلات

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.

صورتحساب / معدل موجودی

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.

بستن سپرده‌های مازاد

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.

تنظیمات ارسال پیامک

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.

لغو نمایندگی

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.

معرفی نماینده

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.

گواهی تمکن مالی

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.

اطلاعات کیف

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.

واریز کیف به کیف

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.

برداشت موجودی

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.

افزایش موجودی

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.

تغییر شماره تلفن همراه

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.

تغییر مشخصات هویتی

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.

تغییر آدرس و شغل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.

گزارش درخواست‌های من

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.