آدرس:

خیابان آزادی، بلوار شهید جواد اکبری، بعد از شهرداری، ساختمان دبیرخانه نهاد مردمی رسالت 

تلفن :

021-4747

ایمیل :

با ما در تماس باشید