زارع زاده مدیرعامل انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی و دره زرشکی دبیر استان یزد با اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای مزرعه شور از توابع شهرستان مهریز در خصوص اهداف نهاد مردمی رسالت مبنی بر مهاجرت معکوس از شهربه روستا و تولید در شهرهای کوچک و روستاها گفتگو کردند.

 زارع‌زاده در این گفتگو به تشریح الگوی تعالی اجتماعی رسالت با محوریت کارآفرینی اجتماعی و هدف گذاری هر خانه یک کارخانه در روستا پرداخت. همچنین در این نشست با معرفی موقعیت جغرافیایی وقابلیت های منطقه توسط دهیار، ظرفیت نصب پنل‌های خورشیدی و همچنین پرورش مرغ تخمگذار بومی به عنوان کار و کسب های موفق این روستا شناسایی شد. در انتها مقرر شد با شناسایی حامیان با هدف کارآفرینی اجتماعی، اقدامات خوبی برای اهالی روستا در راستای تحقق سبک بهتر کارو زندگی صورت گیرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!