بخشی دادستان کرمان در دیدار یزدی زاده دبیر نهاد مردمی رسالت گفت: حمایت از کار و کسب ها و ایجاد درآمد به طور یقین رابطه مستقیمی با کاهش جرایم در جامعه دارد. بخشی با قدردانی از نقش پررنگ و موثر سازمان های رهیاری نهاد مردمی رسالت در قالب الگوی تعالی اجتماعی و اشتغال های خرد و خانگی گفت: عمل به مسئولیت های اجتماعی در سازمان رهیاری بانک قرض‌الحسنه رسالت در استان نیز قابل تقدیر است. در ادامه با توضیحات یزدی زاده دبیر استان در خصوص وام قرض الحسنه بدون کارمزد، مقرر شد همکاری دو مجموعه بیش از پیش گسترش یابد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!