نقش سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت محورگفتگوی یزدی زاده دبیر استان با آبیار مدیرکل سازمان بازرسی شد.یزدی زاده با اشاره به خدمات غیرحضوری سازمان رهیاری بانک قرض الحسنه رسالت، عملیاتی شدن نظام پرداخت وام قرض الحسنه بدون کارمزد را اتفاقی مهم در نظام بانکی خواند و گفت: اعضای نهاد مردمی رسالت می توانند از طریق سامانه ام رسالت از این وام بهره مند شوند.در ادامه آبیار با قدردانی از فعالیت سازمان های رهیاری، بانکداری بدون شعبه و پرداخت وام بدون کارمزد را گامی بزرگ از سوی بانک قرض الحسنه رسالت برشمرد و خواستار عضویت در ام رسالت و بهره مندی کارکنان بازرسی کرمان از فعالیت سامانه های نهاد شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!