دبیر نهاد مردمی رسالت استان ومدیر مالی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران گسترش همکاری دو مجموعه را در دستور کار قراردادند. دره زرشکی دبیر استان با اشاره به اقداماتی که در قالب الگوی تعالی اجتماعی رسالت و با همراهی سازمان های رهیاری در یزد صورت گرفته، در خصوص نقش سازمان های حامی در توسعه کارآفرینی اجتماعی مطالبی بیان کرد. در این دیدار کشمیری مدیر مالی سنگ آهن مرکزی ایران تعداد کارکنان این شرکت را بیش از 1000نفر برشمرد و خواستار همراهی دبیرخانه نهاد مردمی رسالت شد.در پایان مقرر شد سنگ آهن مرکزی ایران به عنوان یک سازمان حامی عضو سامانه ام رسالت شود تا کارکنان از خدمات غیرحضوری و وام بدون کارمزد در این سازمان بهره مند شوند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!