سازمان های حامی

ایساکو کارت

تفاهم نامه شبکه توسعه اجتماعی رسالت و شرکت ایساکو ویژه رانندگان محترم تاکسی شهر تهران

اسنپ

تفاهم نامه شبکه توسعه اجتماعی رسالت با شرکت اسنپ ، جهت ارایه خدمات به رانندگان محترم اسنپ

کمیته امداد امام خمینی(ره)

تفاهم نامه شبکه توسعه اجتماعی رسالت با کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت ارایه خدمت به مددجویان تحت نظر

    عضویت
    close slider

    عضویت