حامیان و فعالین اجتماعی:

حامیان افراد یا سازمان‌های هستند که از فعالیت سایر اعضای نهاد مردمی رسالت حمایت می کنند این حمایت‌ها می‌تواند به صورت های مختلف مانند اعتباری، فنی، فرهنگی و بازرگانی باشد.

  • حامی اعتباریبیشتر به دنبال آن هستند که مزایای اعتباری که آن‌ها در قرض‌الحسنه ایجاد می‌کنند، به اعضای کانون اعطا شود. به‌عنوان مثال، سازمانی، حامی اعتباری یک کانون می‏شود و اعلام می‎کند که اعتبار حاصل از پس‌انداز مبالغش در حساب قرض‌الحسنه رسالت، صرف اعطای تسهیلات به اعضای کانون مربوطه شود. در این زمینه، حمایت‎های اعتباری از دو طریق صورت می‏گیرد: - حمایت‎هایی که منجر به وام قرض ‎الحسنه برای اعضای کانون‎های همیاری اجتماعی می‏شود. اعضا این تسهیلات را می‏توانند برای تأمین هرگونه نیازی صرف کنند. - حمایت‎هایی که منجر به وام اشتغال‎زایی برای هسته‏ های کارآفرینی اجتماعی می‏شود. اعضای هسته‏ ها می‌توانند این نوع تسهیلات را فقط در قالب «الگوی تعالی اجتماعی رسالت» ‏صرف کنند. به ‎بیانی این مبلغ مستقیماً در زنجیره ارزش تولید کالا و خدمات (که توسط گروه توسعه کارآفرینی ثمین طراحی شده است) قابل استفاده است.
  • حامی فنیاین نوع حامیان، در عرضه دانش فنی و تخصص مورد نیاز هریک از رشته ‎های کارآفرینی اجتماعی به همکاری با کانون‎های کارآفرینی اجتماعی می‎پردازند. به‌عنوان مثال، پژوهشگاه رویان که در موضوعات اصلاح دام با گروه توسعه کارآفرینی ثمین مشارکت دارد، یک حامی فنی برای نهاد مردمی رسالت محسوب می‎شود.
  • حامی فرهنگیاین نوع حامیان، عمدتاً به ترویج گفتمان و فرهنگ الگوی تعالی اجتماعی رسالت در جامعه می‌پردازند. این افراد یا سازمان‌ها با توجه به جایگاه و اعتباری که در جامعه دارند، با پذیرش و استقبال مطلوبی از مردم مواجه می‎شوند. از جمله حمایت‎هایی که برخی از این حامیان سازمانی در این زمینه می‏کنند، تشکیل کانون‎های همیاری اجتماعی در میان کارکنان خودشان است تا بتوانند در ترویج همیاری اجتماعی و توسعه فرهنگ قرض‌الحسنه نقشی را ایفا کنند.
  • حامی بازرگانیاین دسته از حامیان در تلاش هستند تا از کسب‌وکارهای شکل گرفته توسط اعضای شبکه حمایت کنند؛ مثلاً محصولات مورد نیاز خود را از هسته ‎های کارآفرینی اجتماعی تأمین می‏کنند.