الگوی توسعه اجتماعی رسالت

الگوی توسعه اجتماعی رسالت، تبیین کننده الزامات، چهارچوب‌ها و سازوکارهای فعالیت اعضای شبکه توسعه اجتماعی رسالت، مبتنی بر سه محور «همیاری اجتماعی» (همدلی، همراهی و کارگروهی)، «قرض‌الحسنه» (نظام تأمین مالی خرد به صورت شرعی، ارزان و آسان) و «کارآفرینی اجتماعی» (توسعه کار و کسب‌های خرد و خانگی با اولویت شهرهای کوچک و روستاها) است.

همیاری اجتماعی

یعنی مردم با تعاون و همیاری می‌توانند بسیاری از مسائل و نیازهای خودشان را برطرف نمایند و حتی ارزش افزوده معنوی و مادی بالاتری را در جامعه خود خلق کند. همیاری اجتماعی پایه فرهنگی فعالیت‌ها در شبکه توسعه اجتماعی رسالت است، به‌بیانی، حل مسائل جامعه از طریق قرض‌الحسنه و یا کارآفرینی اجتماعی زمانی به سرانجام می‌رسد که فرهنگ همیاری اجتماعی در آن جامعه به خوبی شکل گرفته ‌باشد. در این راستا، یکی از فعالیت‎های اصلی در شبکه، شکل‌گیری و توسعه کانون‎های همیاری اجتماعی در جای‌جای کشور اعم از مساجد، خانواده ها محله‌ها، روستاها و یا سازمانها است.

قرض‌الحسنه

به معنای نظام تأمین مالی خرد به صورت شرعی، ارزان و آسان است. در این راستا، مدل نوآورانه بانکداری اجتماعی پیاده‌سازی شده‌است تا عموم مردم بتوانند از این خدمات به صورت غیرحضوری و بدون محدودیت جغرافیایی استفاده نمایند.

کارآفرینی اجتماعی

به‌معنای توسعه کار و کسب‌های خرد و خانگی با اولویت شهرهای کوچک و روستاها و تبدیل هر خانه به یک کارخانه است. در این راستا، استعدادیابی افراد توانمند و بسترسازی جهت تشکیل هسته‌ها و کانون‎های کارآفرینی اجتماعی و نیز ساماندهی امور اعضای آنها (در قالب مدیریت زنجیره ارزش)، از اهم فعالیت‌ها در شبکه توسعه اجتماعی رسالت محسوب می‎شود.