در صورتی که عضو اعتماد اجتماعی هستید
می توانید وضعیت هسته اعتماد اجتماعی خود را از طریق سامانه “ام رسالت” در بخش اعتماد اجتماعی به آدرس زیر مشاهده فرمائید.
لینک زیر نیز جهت هماهنگی ارتباط شما با امور اعتماد اجتماعی ایجاد شده است.
با تکمیل اطلاعات از طریق لینک زیر، در صورت نیاز با شما تماس گرفته خواهد شد.