partpng-min
_

شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت:

این شرکت جزء سه شرکت برتر ارائه کننده خدمات اعتبارسنجی است که مجوز خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کرده است. نقش این شرکت در نهاد مردمی رسالت، اعتبارسنجی (از طریق سامانه اعتبارسنجی مرآت) و ارتقای سواد مالی اعضاست.

نقش شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت در نهاد مردمی رسالت چیست ؟

** بزودی **

مدارک مورد نیاز برای اعتبار سنجی چیست ؟

** بزودی **