اساسنامه انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی

فصل اول کلیات و اهداف

ماده ۱: نام سازمان مردم نهاد مورد نظر انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار انجمن نامیده می شود.

ماده 2: نوع فعالیت کلیه فعالیت های انجمن غیرسیاسی غیرانتفاعی و غیردولتی بوده و در موضوع نیکوکاری و امور خیریه با محوریت اشاعه و تقویت فرهنگ مقدس قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده ۳ : محدوده فعالیت انجمن در سطح ملی است.

ماده 4: محل؛ مرکز اصلی انجمن در استان تهران، شهرستان تهران به نشانی شهرک غرب بلوار فرحزادی خیابان فخار مقدم کوچه بهار پلاک ۳ واقع است و در صورت لزوم می‌تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نمایند.

ماده ۵ : تابعیت؛ انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده ۶ : مدت فعالیت به مدت نامحدود

ماده ۷ : دارایی اولیه انجمن اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ یکصد میلیون ریال می باشد که از سوی هیات موسس تمام پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است.

 تبصره: موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و همچنین هیات امنا و مدیران موسسه حق معامله با موسسه را ندارند .

ماده ۸ : موسس انجمن اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده و بعد از تأسیس تحت عنوان موسس مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده 9: اهداف انجمن عبارتند است:

الف کلیات:

 • اشاعه و ترویج فرهنگ مقدس قرض الحسنه
 • تلاش در راستای توسعه کمی و کیفی سنت مقدس قرض الحسنه
 • ترویج فعالیت هایی که منجر به تقویت فرهنگ قرض الحسنه گردد .
 • توسعه و ترویج فعالیت هایی که منجر به کار جمعی ایجاد سرمایه اجتماعی و توسعه مسئولیت های اجتماعی گردد .
 • توسعه فرهنگ و ترویج فعالیت‌های مرتبط و منجر به کارآفرینی

ب: روش اجرایی هدف

 • شناسایی و جذب خیرین علاقه‌مند به ترویج امر قرض الحسنه که حامیان قرض الحسنه نامیده می شوند
 • استفاده از تجربیات و اطلاعات حامیان قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی
 • ایجاد زمینه مناسب برای ترغیب حامیان توانمند در راستای تقویت توان مالی آحاد جامعه از طریق قرض الحسنه
 • تشکیل بانک اطلاعاتی حامیان قرض الحسنه و کارآفرینی
 • برگزاری جشنواره مسابقات کنفرانس ها و نشست ها و اهدای جوایز در راستای اهداف انجمن
 • اطلاع رسانی و تبلیغات از طریق رسانه ها (اعم از دیداری، شنیداری و مجازی)
 • انجام پژوهش ها و مطالعات در زمینه مرتبط با موضوع فعالیت
 • استفاده از تجربیات سایر کشورها و همکاری با مجامع و سازمان های بین المللی
 • چاپ و انتشار مجلات و نشریات، کتب، مقالات و سایر مطالب مرتبط با موضوع فعالیت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح
 • ایجاد واحدهای فرعی اعم از ستادی، اجرایی و منطقه‌ای تحت عناوینی از جمله مدیریت دفتر واحد کانون هسته و امثالهم
 • برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی در راستای ترویج فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی و صدور گواهینامه های مرتبط پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح
 • همکاری تنگاتنگ با کلیه سازمان ها و مراکز اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه قرض الحسنه و کارآفرینی حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های آنها در زمینه قرض الحسنه و کارآفرینی و استفاده متقابل از خدمات آنها

موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت‌های مذکور در اهداف و شیوه‌های اجرایی به معنای اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاه‌های خاص می­باشد، نیست. بدیهی است انجام هرگونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی از اهداف و شیوه‌های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است

فصل دوم: ساختار

 ماده 10:ارکان انجمن عبارتند از:

 • مجمع عمومی
 • هیات مدیره
 • بازرس

ماده ۱۱: وظایف مجمع عمومی موسس:

 • انجام اقدامات اولیه برای تاسیس انجمن
 • تهیه و طرح اساسنامه و تصویب آن
 • انتخاب اعضای هیات امنا
 • انتخاب اولین مدیران و بازرسان

تبصره1:  اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی موسس در بار اول با حضور نصف به علاوه یک از اعضا بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم در بار دوم با حضور یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت.

تبصره۲ : تصمیمات مجمع عمومی موسس با اکثریت دوسوم با تعیین مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می شود.

ماده 12: مجمع عمومی عادی متشکل از اعضای هیات امنا بوده و عالی ترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می شود.

تعداد اعضای هیات امنا هفت نفر می باشد.

ماده 13: چنانچه ادامه همکاری هر یک از اعضای هیات امنا به علل فوت، عزل و یا استعفا غیر ممکن شود هیات امنا شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رای اکثریت نسبی اعضا به عنوان عضو هیات امنا انتخاب می نماید.

ماده14:مجمع عمومی عادی هیات امنا سالانه در خرداد ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک از اعضا در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعدادی از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.

تبصره1: اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آرا  حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۰ روز تشکیل و با هر تعداد اعضا حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره 2: مجمع عمومی هیات امنا ممکن است به صورت فوق‌العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره یا بازرس( ها) یا یک پنجم اعضای هیات امنا در صورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضا مبنی بر تشکیل مجمع عمل ننمایند، تشکیل می گردد.

تبصره3: دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق ارسال دعوت نامه کتبی و تلفنی حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز قبل از برگزاری مجمع صورت می پذیرد.

ماده ۱۵ :وظایف مجمع عمومی عادی امنا:

 • انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل
 • استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس ها
 • تعیین خط مشی کلی انجمن
 • بررسی و تصویب یا رد پیشنهاد های هیات مدیره
 • تعیین عضو جانشین هیات امنا
 • تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه ها
 • عزل اعضای امنا هیات مدیره و بازرسان

ماده ۱۶: مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

 • با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس
 • با درخواست یک پنجم اعضای امنا

تبصره 1: دعوت برای مجمع عمومی فوق‌العاده کتبی بوده و حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضای هیات امنا خواهد رسید.

تبصره 2: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضای امنا تشکیل می گردد.

تبصره ۳ :تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده یا تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 17:وظایف مجمع عمومی فوق العاده

 • تصویب تغییرات اساسنامه
 • بررسی و تصویب یارد انحلال انجمن
 • تغییر در میزان سرمایه
 • انحلال قبل از موعد
 • هرگونه تغییر در ماهیت

 ماده ۱۸: جلسات مجامع عمومی توسط هیات رئیسه های مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره ۱: اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.

تبصره 2: رئیس هیات مدیره ، رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره باشد.

تبصره 3: انتخاب هیات رئیسه مجامع عمومی خارج از اعضای هیات امنای موسسه بلامانع است.

ماده ۱۹: هیات مدیره انجمن دارای هیات مدیره مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود.

تبصره 1:جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره 2:شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره 3: دعوت از اعضای هیات مدیره باید حداقل ۷ روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

ماده20: در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره یا بازرسی به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

در صورتی که تعداد هیات مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضای علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید.

ماده ۲۱: هیات مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل می گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب‌رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.

تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق العاده به موجب آیین نامه داخلی است که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید.

ماده22:اعضای هیات مدیره در اولین جلسه‌ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه‌دار انتخاب خواهند نمود. حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین‌نامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی امنا خواهد رسید مشخص می‌نماید.

 تبصره 1: هیات مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور از کند

تبصره۲: هیات مدیره در صورت لزوم می تواند سمت های دیگری برای سایر اعضای هیات مدیره تعریف نماید.

ماده ۲۳: هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد انتخاب مجدد هیات مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده همچنین هیات مدیره موظف است حداکثر سه ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی امنا به منظور انتخابات هیات مدیره جدید دعوت نماید. هیات مدیره قبل از درج آگهی موظف است دستور و زمان برگزاری مجمع را به تایید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ۱۰ روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذیربط و ذیصلاح اعلام نماید.

ماده۲۴ :هیات مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول، رسیدگی به حساب ها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانک ها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل وعزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضا تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده. به طور کلی هیات مدیره می توانند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی نباشد به نام انجمن انجام دهد.

تبصره 1: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد به این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص هیات امنا است هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد .

تبصره 2: هیات مدیره پس از تصویب میتواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری انجمن تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال بدون تصویب مجمع عمومی و اسناد اقدام نماید .

تبصره 3: حکم انتصاب مسئولین واحدهای فرعی توسط رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل موسسه صادر می گردد و نظارت بر فعالیت آنها بر عهده بازرسین موسسه است.

ماده ۲۵:مجمع عمومی عادی امنا یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد نمود.

ماده 26:هیات مدیره از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین می نماید.

تبصره: مدیر عامل نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب ۳۴ و آراء حاضرین اعضای مجمع عمومی

ماده 27: بازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

ماده 28: هیات مدیره و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند ماند.

ماده 29:اشخاص زیر نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند:

 • کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلان و یا و از آن محروم شده باشند.
 • مدیران و مدیرعامل
 • اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
 • همسر اشخاص مذکور در بند ۲

تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده ۳۱ :

وظایف بازرس به شرح ذیل است:

 • بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی امنا
 • مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاعات مجمع عمومی
 • گزارش هر گونه تخلفی از مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی امنا
 • اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی عملکرد و ما و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشتند.
 • سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعات به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نمایند.

ماده۳۱: مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی انجام است و در حدود اختیارات ای که از طرف هیات مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده انجمن محسوب شده و از طرف انجمن حق امضا دارد

تبصره 1: از مدیر عامل از اختیارات هیات مدیره می‌باشد .

تبصره 2: اگر مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عاملی و از مدت عضویت در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد.

تبصره3: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده ۳۲ :مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی به هیات مدیره بود و دارای اختیارات و مسئولیت های ذیل می باشد:

 • نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی
 • استخدام وعزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره؛
 • انجام اقدامات لازم برای نگهداری از دارایی، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر؛
 • اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیات مدیره به وی تفویض شده باشد؛
 • ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیت های انجمن به هیات مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی؛
 • نظارت بر تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیات مدیره و ارسال به مجمع عمومی؛
 • انجام اقدامات لازم برای تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه های مورد لزوم جهت طرح تصمیم گیری در هیات مدیره
 • نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب؛ نمایندگی ها و دفاتر؛
 • پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیات مدیره ؛
 • انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به مدیرعامل محول شده یا بشود؛

ماده ۳۳:حقوق و مزایای مدیرعامل به وسیله هیأت مدیره تعیین می‌شود. در صورتی که مدیرعامل از اعضای هیات مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می‌تواند در جلسات هیات مدیره شرکت نماید؛

ماده ۳۴:مدت ماموریت مدیرعامل از مدت ماموریت هیات مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییریا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است. به هر صورت مدیرعامل درصورت انقضای مدت ماموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد؛

فصل سوم بودجه و مواد متفرقه

 ماده ۳۵:بودجه انجمن از طریق ذیل تامین می شود:

الف) هدیه، اعانه و هبه؛ اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی و جلب و اخذ حمایت‌ها و کمک‌های داوطلبانه اعم از مستمر و موردی

ب)وقف و حبس

پ)وجه حاصل از فعالیت های انجام شده در چهارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آیین نامه.

ت) حق عضویت داوطلبی و حامیان در انجمن پرداخت حق عضویت به صورت داوطلبانه بوده و پرداخت مستمر آن نیز هیچگونه حقوقی از جمله حق رای و تصمیم گیری برای پرداخت کننده ایجاد نمی‌کند .

ج)دریافت تسهیلات

انجمن می‌تواند در راستای اهداف خود از تسهیلات بانکی و سایر تامین کنندگان مالی استفاده نماید.

تبصره 1: انجمن می تواند به منظور قدردانی از حامیان و ترغیب جامعه به حمایت از قرض الحسنه و کارآفرینی خدماتی را به صورت رایگان و یا با اخذ هزینه های مربوطه به حامیان قرض الحسنه و اعضا خود ارائه و یا از طریق اشخاص ثالث جلب نماید.

ماده 36:درآمد و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارایه خواهد شد.

تبصره1: هیات مدیره مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف ووظایف نماید و چناچه وجوهی مازاد بر هزینه های انجمن موجود است در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد یکی از بانک های رسمی ایران نگهداری نماید.

تبصره2:سالی مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود به استنثاء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود.

تبصره3 :مکاتبات رسمی انجمن با امضای مدیرعامل صورت می پذیرد.

تبصره۴: کلیه مدارک پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی نگهداری می شود.

تبصره ۵ : مصوبات و صورت جلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده ۳۷ :هیات مدیره مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

ماده ۳۸: هیات مدیره مکلف است محل انجمن و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده ۳۹: انجمن دارای سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیات مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیات مدیره مکلف است نمونه سربرگ مهرو آرم تهیه شده را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت و ثبت شرکت ها ارسال نماید.

تبصره :هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر وآرم مسئولیت قانونی دارد.

ماده 40: انحلال: در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده حداقل سه نفر را به عنوان هیات تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقی مانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیرمنقول دارایی انجمن را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیات مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

تبصره۱: مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمان‌های مردم‌نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می گردد واگذار نماید.

تبصره2: تصفیه امور مربوط برطبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد. پذیرفت.

تبصره۳: هیات تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می‌نماید.

تبصره4: مدیرتصفیه موظف است یک نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکت ها ارائه نماید.

تبصره5: بعداز انحلال موسسه به یکی از موسسات خیریه و عام المنغعه و با یکی از موسسات دولتی و یا سازمان بهزیستی کشور واگذار می گردد.

ماده41:چناچه فعالیت های مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمندکسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد، انجمن موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

ماده 42:مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده بود بر اساس تجات عمل خواهد شد.

ماده43:این اساسنامه مشتمل بر3فصل و 43ماده و39تبصره در جلسه مورخ 15/09/1393مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رسیده است.