بازدید مدیرعامل انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی از کارخانه شیشه اردکان

زارع زاده مدیرعامل انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی وجمعی از اعضای دبیرخانه نهاد از کارخانجات شیشه اردکان بازدید و با مدیرعامل این ... ادامه مطلب