در دیدار نظری رهیار اجتماعی شهرستان خرم آباد و صحبتی معاون پشتیبانی سازمان نظام پزشکی استان لرستان در خصوص روند اجرایی مفاد تفاهم نامه دبیرخانه نهاد مردمی رسالت و نظام پزشکی کشور گفتگو شد. در این گفتگو عضویت در سامانهmresalat ، چگونگی استفاده از خدمات غیر حضوری بانک قرض الحسنه رسالت، شرایط اعتبارسنجی در سامانه imerat و دیگر موضوعات این تفاهم نامه بررسی شد وکانون همیاری اجتماعی نظام پزشکی استان شکل گرفت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!