دبیر نهاد مردمی رسالت استان درگفتگو با رسولی مدیرعامل شرکت آژند همت توس با بیان اینکه این دو مجموعه در حوزه‌ کارآفرینی اجتماعی همسو هستند، به اقداماتی که در حوزه اشتغال خرد و خانگی در استان صورت گرفته اشاره کرد.در ادامه رسولی با بیان اینکه آژند همت توس در حوزه پیمانکاری معادن فعالیت دارد، گفت: این شرکت درعمل به مسئولیت اجتماعی خود، می تواند حامی اعتباری کارآفرینی اجتماعی جهت ایجاد کار و کسب‌های خانگی برای بانوان بی‌سرپرست باشد .وی با شناخت از الگوی تعالی اجتماعی رسالت خواستار شکل گیری کانون همیاری اجتماعی برای آژند همت توس شد و این شرکت را به عنوان حامی اعتباری در راستای کارآفرینی اجتماعی معرفی کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!