از سوی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور و بااهدای لوح تقدیر از ادب دبیرنهاد مردمی رسالت استان تجلیل شد. مدیرکل کمیته امداد سمنان با حضور در دبیرخانه استان و به نمایندگی از رئیس سازمان از فعالیت های صورت گرفته در بستر قرض الحسنه قدردانی کرد. ادب در این گفتگو به فعالیت های سازمان های رهیاری در کشور با هدف توسعه کسب وکارهای خرد و خانگی اشاره کردو گفت: با الگوی تعالی اجتماعی رسالت سعی در به کارگیری وام های خرد در مسیر اشتغال داریم. وی توانمند شدن مددجویان و حمایت از اشتغال آنها را فصل همکاری دومجموعه عنوان کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!