سامانه های نهاد مردمی رسالت محور گفتگوی رهیاران زنجان با خدایی مدیرعامل شرکت برق آرین نیرو رستاک زنگان شد.

نحوه عضویت در ام رسالت، عرضه کنندگی و ایجاد غرفه در ام بازار و همچنین اعتبارسنجی مرات از جمله مهمترین مباحث این دیدار بود.

در ادامه خدایی باابراز خرسندی از فعالیت این سامانه ها، اعتبارسنجی مرات را موجب افزایش تعهد در میان اعضا می داند. وی با ثبت درخواست عضویت در سامانه ام رسالت خواستار بهره مندی اعضای شرکت از فعالیت های نهاد مردمی رسالت شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!