الگوی تعالی اجتماعی رسالت محور گفتگوی قصری دبیر نهاد مردمی رسالت استان با حمیدی نژاد مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان شد.قصری در این گفتگو با اشاره به نحوه شکل گیری کانون های همیاری اجتماعی گفت: اعضای این کانون ها می توانند از سامانه های سازمان های رهیاری بهره مند شوند. وی همچنین در خصوص اعتماد اجتماعی گفت: مشارکت و همیاری اجتماعی اعضای یک سازمان بهترین مسیر برای تحقق سبک بهتر کارو زندگی خواهد بود. حمیدی نژاد با استقبال از الگوی تعالی اجتماعی رسالت خواستار همکاری و تعامل با دبیرخانه نهاد مردمی رسالت شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!