نظری راهبر تیم مشاوره و راهنمایی شهرستان خرم آباد در گفتگویی با کشکولی معاون توسعه منابع انسانی استانداری لرستان به تشریح الگوی تعالی اجتماعی رسالت و اهداف آن پرداخت.نظری همچنین کانون های همیاری اجتماعی و نحوه بهره مندی اعضای کانون ها از پلتفرم های سازمان های رهیاری را تشریح کرد. معاون توسعه منابع انسانی استانداری لرستان با استقبال از فعالیت سازمان های رهیاری بر لزوم استفاده از بستر نهاد مردمی رسالت در راستای ترویج فرهنگ همیاری اجتماعی و قرض الحسنه در استانداری، سازمان ها و نهاد های تابع تاکید کرد.در این نشست مقدمات انعقاد تفاهم نامه بین دبیرخانه نهاد مردمی رسالت و تعاونی استانداری لرستان نیز فراهم شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!