زارع زاده مدیرعامل انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی ودره زرشکی دبیر نهاد مردمی رسالت استان یزد با عزیزی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد در خصوص الگوی تعالی اجتماعی رسالت گفتگو کردند. زارع زاده با بیان اینکه مسائل اجتماعی محور مشترک نهاد مردمی رسالت با معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری یزد است، گفت: با همراهی نهاد مردمی رسالت با استانداری یزد می توان درخصوص کارآفرینی اجتماعی، کاهش آسیب های اجتماعی و بهبود سبک زندگی مردم اقدامات بسیار خوبی انجام داد. عزیزی با شناخت و استقبال از فعالیت های نجام شده در قالب الگوی تعالی اجتماعی رسالت مقرر کرد با بهره گیری از این الگو و باحمایت فعالان اقتصادی استان در راستای توسعه کار و کسب های خرد و خانگی اقدامات مثمر ثمری انجام پذیرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!