غفاری دبیراستان در نشستی با مفتح زاده مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری مرکزی فعالیت های نهاد مردمی رسالت بویژه کارآفرینی اجتماعی و کسب وکارهای خرد و خانگی که درحوزه بانوان شکل گرفته است را تشریح کرد.مفتح زاده با ابراز خرسندی از مردمی بودن فعالیت های نهاد مردمی رسالت، کسب و کار های خرد و خانگی در حوزه بانوان را قابل تقدیر دانست. وی با تاکید بر ترویج این نوع از مشاغل آمادگی استانداری مرکزی جهت حمایت از این الگو را اعلام کرد وخواستار شکل گیری کانون همیاری اجتماعی بانوان شاغل استانداری و همچنین درسطح شهرستان های استان با هدف حمایت از مشاغل خرد و خانگی برای بانوان سرپرست خانوار شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!