جمالی رهیار اجتماعی و موسوی راهنمای مشهد در جلسه‌ای با احسان نبی زاده رئیس حسابداری بیمارستان رضوی باارائه توضیحاتی در خصوص اعتماد اجتماعی به معرفی سازمان‌های رهیاری نهاد مردمی رسالت پرداختند و مشارکت و همیاری اجتماعی اعضای یک سازمان را بهترین راه برای سبک بهتر کارو زندگی عنوان کردند. درادامه نبی زاده ضمن استقبال از اهداف نهاد مردمی رسالت، گفت: این مجموعه تحولی نو در فرهنگ قرض الحسنه بوده و خدمات غیر حضوری سازمان‌های رهیاری آن قطعا گامی شایسته در جهت تکریم اعضا و حفظ کرامت آنهاست. دراین نشست کانون همیاری اجتماعی بیمارستان رضوی شکل گرفت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!