قصری دبیر استان خوزستان در گفتگو با مجدی مسئول نیروی انسانی سپاه حضرت ولی عصر(ع) استان با اشاره به فلسفه شکل گیری نهاد مردمی رسالت به تشریح نقش سازمان های رهیاری در این نهاد پرداخت. وی همچنین با بیان اهداف و ارکان الگوی تعالی اجتماعی رسالت به تعداد هسته های کارآفرینی اجتماعی ایجاد شده در استان اشاره کرد.مجدی با استقبال از فعالیت های نهاد مردمی رسالت خواستار همکاری فی مابین و همراهی الگوی تعالی اجتماعی رسالت با سپاه حضرت ولی عصر(عج) شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!